Immanuel ben Solomon Romi značenje

Immanuel ben Solomon Romi (zvan Immanuel Romano i Manoello Giudeo) (o. 1270–o. 1330), žid. pjesnik, liječnik i učitelj u Rimu. Tvorac svjetovnoga hebr. pjesništva; u hebr. liriku uveo sonet; religiozna, ljubavna, satirična i šaljiva poezija. Najpoznatije djelo Mahbarōt (hebr.: svesci, ali zapravo knjiž. vrsta srodna arap. makama). Napisao hebr. imitaciju Danteove Božanske komedije. Pisao i na talijanskom.