ime. značenje

ime. 1. lingv zajednički naziv za imenice, pridjeve, zamjenice i brojeve, tj. riječi koje se redovito dekliniraju. 2. Vlastiti naziv pojedinačnoga bića, osobe, skupine ljudi, vrste, mjesta, kao osobno ime (npr. Ivan, Marija), ime naroda (Englezi, Laponac), mjesta (Zagreb, Hvar, Istra), države (Njemačka, Japan) i dr. 3. U pravu, riječ ili skupina riječi koja se koristi radi razlikovanja i označavanja osoba i stvari.