Imatra značenje

Imatra, grad na rijeci Vuoksi, nedaleko od slapova Imatra, JI Finska; 30 646 st. Hidroelektrana, ind. papira i celuloze, kem. proizvodnja, metalurgija. Turizam.