imam značenje

imam (tur. iz arap.: vođa). 1. Vjerski obrazovana osoba, koja predvodi skupne musl. molitve. 2. Titula velikih islam. učenjaka. 3. Vođa islam. svijeta (Muhamed, kalif, tur. sultan, neki arap. vladari).