ilirski jezik značenje

ilirski jezik, izumrli indoeur. jezik SZ dijela Balkanskoga poluotoka poznat jedino iz nekoliko glosa i preko vlastitih imena; novija istraživanja pokazuju da su postojala možda dva i. j.: jednim su govorili Panonci, Delmati i Japodi, drugim JI Iliri. Neki pretpostavljaju da je nastavak ilirskoga albanski.