Ilirik značenje

Ilirik, ant. naziv za područja na Balkanskom pol.otoku naseljena Ilirima. Nakon poraza Ilira ← 229., formiran je kao rim. protektorat na području grč. kolonija na I obali Jadrana i njihova zaleđa; njemu je pripojena i država ilir. kralja Gencija ← 167. U drugoj pol. ← 1. st. I. je zahvaćao područje od rijeke Raše u Istri do rijeke Mati u Albaniji, kojemu je ← 27. priključena Panonija. Nakon skršenoga ustanka ilir. plemena (6–9) podijeljen je na Gornju Panoniju i Provinciju Ilirik (poslije Dalmacija). Za Dioklecijana (243–316) I. je jedna od četiri prefekture Rim. Carstva koja je obuhvaćala gotovo cijeli Balkanski poluotok.