Ilijanić značenje

Ilijanić, Ljudevit (1928), hrv. botaničar; sveuč. profesor. Najznačajnije rezultate postignuo u ekološkim i fitocenološkim istraživanjima travnjačke vegetacije u Hrvatskoj. S M. Gračaninom napisao prvi udžbenik biljne ekologije u nas (Uvod u ekologiju bilja).