Ili značenje

Ili, rijeka u sr. Aziji, JI Kazahstan i Kina, duga 1439 km; izvire u I Tien Shanu, utječe u Balkaško jezero. Voda se iskorištava za natapanje.