ikrica značenje

ikrica (cisticerk), ličinka nekih trakavica, npr. goveđe (Taenia saginata), svinjske (Taenia solium); uzročnik ikričavosti domaćih životinja (→ trakavice).