Ija značenje

Ija (Io), satelit planeta Jupitera, tijelo s najžešćom vulkanskom aktivnošću u Sunčevu sustavu, posjeduje više stotina aktivnih i ugaslih vulkana (→ prirodni sateliti planeta).