igraće karte značenje

igraće karte, 1. francuske, 52–56 karata u 4 »boje« (tref, pik, karo, herc); 2. madžarske, 32 karte u 4 niza (žir, bundeva, list, srce); 3. talijanske 40–52 karte (nizovi: kope, špade, dinari, baštoni). – Prema kin. izvorima, kartaška igra izumljena je 1120. na kin. dvoru; u Europi se prvi put spominje 1299.