Ignarro značenje

Ignarro, Louis Joseph (1941), am. farmakolog; za svoj doprinos poznavanju dušičnoga monoksida kao signalne molekule dobio 1998., s R. Furchgottom i F. Muradom, Nobelovu nagradu za medicinu i fiziologiju.