Idrisidi značenje

Idrisidi, arap. šijitska dinastija u SZ Africi (788–974). Nasljednici Idrisa ibn Abdalaha, potomka Muhamedova zeta kalifa Alije (Alidi).