idiolekt značenje

idiolekt (grč.), ukupnost osobina (profesionalnih, soc., teritorijalnih, psihofiz. i sl.) koje karakteriziraju govor pojedinca; individualni oblik jezika.