ideologija značenje

ideologija (grč.), izvorno, nauk o idejama; prema D. de Tracyju, predodžbe, ideje kao praktične upute za odgoj; puka teorija otuđena od životne prakse; u marksističkoj terminologiji, skup ideja, vjerovanja i učenja svojstvenih jednom razdoblju, društvu ili klasi, a koje izražavaju parcijalne interese kakva društva ili klase; u funkcionalizmu, sustav ideja i vjerovanja koja omogućuju razumijevanje stvarnosti i društv. djelovanja.