idealan značenje

idealan, savršen, besprijekoran, uzoran, koji odgovara najboljim predodžbama.