Ida značenje

Ida (danas Kaz Dagh u Turskoj), grč. mit, gora na kojoj je Paris dosudio jabuku Afroditi; na njezinu vrhu Gargonu bio je hram Zeusa i Kibele.