Ibrahim-Paša Memibegović Sarkoš značenje

Ibrahim-paša memibegović Sarkoš, Gazi (17. st.), tur. vojskovođa; kao beglerbeg bosanski potpomagao (1621) protuhabsburški ustanak Gábora Bethlena.