Ibler značenje

Ibler, Vladimir (1913), hrv. pravnik; bavi se međunarodnim pravo.. Sloboda mora; Rječnik međunarodnog javnog prava; Međunarodno diplomatsko i konzularno pravo.