IAU značenje

IAU (akr. od engl. International Astronomical Union), Međunar. astronomska udruga, osn. 1919; ima 70 zemalja članica i o. 9100 članova.