IAF značenje

IAF (akr. od engl. International Astronautical Federation), Međunar. astronautička federacija sa sjedištem u Parizu; ima zavode za svemirsko pravo i bioastronautiku.