Hynais značenje

Hynais, Vojtěch (1854–1925), češ. slikar realističkih figuralnih i dekorativnih kompozicija; ukrasio Národni divadlo u Pragu i Burgtheater u Beču.