HVO značenje

HVO, akr. od Hrvatsko vijeće obrane, hrv. snage tijekom rata u BiH 1992–95. Daytonskim sporazumom (1995) predviđene je integracija HVO-a u oružane snage BiH.