hvat značenje

hvat (sežanj, klafter; znak hv), stara jedinica duljine; posljednji iznosio 1,896 m; izvedene jedinice: četvorni h. (znak čhv), jedinica za površinu zemljišta, čhv ≈ 3,6 m2; upotrebljavao se kao katastarska jedinica; prostorni (metrički) h. upotrebljava se u narodu za mjerenje zemljišta i pravilno naslaganih drvâ; iznosi 4 m3.