Huyghe značenje

Huyghe, René (1906–97), franc. povjesničar umjetnosti i teoretičar; ističe potrebu za širokom sintezom svih umj. pojava. Dijalog s vidljivim; Umjetnost i čovjek; Umjetnost i duša.