Huseinidi značenje

Huseinidi, tuniska dinastija tur. podrijetla, vladala od 1705. do 1957., kada je proglašena republika.