Huron značenje

Huron, jedno od pet velikih jezera Sjeverne Amerike, na granici između Kanade i SAD; 59 590 km2, dubina o. 229 m. Rijeka St. Mary’s spaja ga s jezerom Superior, a prolaz Mackinac s jezerom Michigan.