Hunt značenje

Hunt, Richard Timothy (1943), brit. znanstvenik; za otkriće ciklina koji reguliraju funkciju kinaze ovisne o ciklinu (CDK) 2001. sa L. Hartwellom i P. Nurseom dobio Nobelovu nagradu za medicinu.