Hunedoara značenje

Hunedoara, grad u Z Rumunjskoj; 80 000 st. Dvorac iz 13. st. (sada muzej). Najveće rum. metalurško središte; drvna i prehr. industrija.