Hundertwasser značenje

Hundertwasser, Friedensreich (pr. ime Friedrich Stowasser) (1928–2000), austr. slikar i arhitekt; polazeći od secesijske tradicije stvarao apstraktno-dekorativne kompozicije jarkih boja.