Hunan značenje

Hunan, pokrajina u JI dijelu sr. Kine; 210 500 km2, 71 430 000 st. Poljoprivreda (riža; ind. bilje), industrija, rudarstvo. Upravno središte Changsha.