humus značenje

humus (lat.), tamna organska tvar na tlu, nastala razgradnjom biljnih i životinjskih ostataka; važan za plodnost tla.