Humphrey značenje

Humphrey, Doris (1895–1958), am. plesačica, koreografkinja i pedagoginja; promicala nove oblike tzv. slobodnoga plesa.