Humperdinck značenje

Humperdinck, Engelbert (1854–1921), njem. skladatelj, romantičar; opernom pričom Ivica i Marica unio novi stil u njem. operu (duh njem. narodne glazbe) i odupro se wagnerijanskim utjecajima. Zborske balade; solo popijevke.