humizacija značenje

humizacija (lat.), obogaćivanje tla humusom.