humilijati značenje

humilijati (lat.), religiozni pokornički pokret u Lombardiji (12. st.), laička bratovština.