Hume značenje

Hume, David (1711–76), brit. filozof; drži da sva načela koja nisu dokazana iskustvom treba odbaciti kao dogme. U filozofiji morala, uz egoističnu korisnost ističe osjećaj simpatije i čovjekoljublja. Rasprava o ljudskom razumu; Rasprava o načelima morala.