Hume značenje

Hume, John (1937), brit. političar; za pokušaj pronalaženja mir.oga rješenja sukoba u Sjevernoj Irskoj sa D. Trimbleom dobio 1998. Nobelovu nagradu za mir.