humanistička psihologija značenje

humanistička psihologija, smjer u psihologiji 1960-ih (pokretač A. H. Maslow) utemeljen na tzv. humanističkoj teoriji osobnosti, koja čovjeka ne tumači njegovim nagonima (psihoanaliza) ni podražajima okoline (biheviorizam), već kao slobodno, stvaralačko biće s potrebom da ostvari sav svoj humanitet i psih. zdravlje (težnja za samoostvarenjem i uzajamnim razumijevanjem).