Hughes značenje

Hughes, David Edward (1831–1900), am. fizičar; izumio brzojav s dalekopisačem (teleprinterom) (1855) i ugljeni mikrofon (1876).