Hudoletnjak značenje

Hudoletnjak, Boris (1932–2001), hrv. filozof i prevoditelj; sveuč. profesor. objavio brojne filoz. i politološke rasprave.