Huaju značenje

Huaju, kin. naziv za kazalište zapadnoga tipa utemeljeno na govorenom dramskom tekstu, koje poč. 20. st. potiskuje tradicionalno kinesko s pjevanim, koreografskim, glazbenim, artističkim i sl. elementima.