Hu Yaobang značenje

Hu Yaobang (1916–89), kin. političar; od 1981. predsj. odn. generalni sekr. CK KP Kine, u siječnju 1987. prisiljen na ostavku zbog liberalnoga odnosa prema studentskim prosvjedima; njegova smrt pokrenula je nove demonstracije koje su nasilno ugušene.