Hsia značenje

Hsia, prva kin. dinastija (potkraj ← 3. i u prvoj pol. ← 2. tisućljeća).