Hrvatsko primorje značenje

Hrvatsko primorje, izvorno, naziv za obalni pojas od Rijeke do Tribnja na padini Velebita; veća naselja: Senj, Karlobag, Jablanac. U suvremenom značenju, ukupni primorski pojas u granicama Hrvatske.