Hrvatski sabor značenje

Hrvatski sabor, predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Hrvatskoj. Tradiciju ima od 1273. sa zasjedanjem Općeg sabora čitave Kraljevine Slavonije; od 1681. zasjeda kao Sabor Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Na saborskom zasjedanju 1847. umjesto latinskoga službenim je proglašen hrv. jezik. Od 1848. trajalo je građansko saborsko razdoblje (zastupnici se prestaju birati isključivo iz redova plemstva); od 1918. H. s. nije djelovao, obnavlja se kroz rad Zavnoh-a koji 1945. postaje Narodni sabor. S prvim slobodnim izborima 1990. formiran je Sabor Republike Hrvatske; 1997–2001. nazivao se Hrvatski državni sabor, a od 2001. Hrvatski sabor. Nakon ostvarenja hrv. nezavisnosti saborski predsjednici bili su Ž. Domljan (1990–92), S. Mesić (1992–94), N. Mihanović (1994–95), V. Pavletić (1995–2000), Z. Tomčić (2000–03); od 2003. na tom je položaju V. Šeks.