Hrvatski papinski zavod sv. Jeronima u Rimu značenje

Hrvatski papinski zavod sv. Jeronima u Rimu, jedna od negdašnjih svetojeronimskih ustanova u Rimu (Zbor sv. Jeronima, Kaptol sv. Jeronima). Nastao 1787. kada su bolnica i gostinjac sv. Jeronima pretvoreni u odgojni zavod za svećeničke pripravnike. Papa Pio vi. 1790. odobrava zavod i daje mu ime.Collegium croaticum ad S. Hieronymum, u koji će se primati mladići iz tadašnje Hrvatske, Slavonije, Dalmacije i Bosne. Zavod djeluje s prekidima i pravnim poteškoćama, a neprekinuto od 1924. God. 1971. odlukom Pavla VI. dobiva svoje sadašnje ime.