Hrvatska narodna stranka značenje

Hrvatska narodna stranka (akr. HNS), hrv. polit. stranka, osn. 1990; prva predsjednica bila je Savka Dabčević-kučar (u stranačkom vodstvu bili su Mika Tripalo, Krešimir Džeba i dr.). Od 2000. predsjednica je Vesna Pusić; 2000–03. HNS je dio vladajuće stranačke koalicije.