Hrelkov značenje

Hrelkov, Nikolaj (1894–1950), bug. pjesnik; poezija romantično-baladičnoga ugođaja pod utjecajem simbolizma, poslije angažirana. Dnevnik; Ponoćni kongres.