Hranilović značenje

Hranilović, Jovan (1855–1924), hrv. književnik, grkokatolički župnik; urednik Obzora i Vijenca; pisao pjesme, pripovijetke, kritike i polemike, prevodio; u doba hrvatske moderne jedan od vođa »starih« u polemici s »mladima«. U politici započeo kao pravaš, a kasnije se priklonio južnoslav. polit. orijentaciji. Žumberačke elegije.